REGULAMIN

REGULAMIN

1.Aby zapisać się na wykonanie tatuażu należy wpłacić za każdy osobny termin zaliczkę w wysokości 100zł.
Po wpłacie zaliczek klient otrzymuje dokument z potwierdzeniem dat spotkań i wpłaconych sum.
Wpłacona zaliczka jest bezzwrotna w razie rezygnacji klienta.
W wypadku nie stawienia się klienta w ustalonym wcześniej terminie, wpłacona zaliczka przepada.
Jeżeli klient chce zmienić ustalony termin, musi skontaktować się ze studiem tatuażu S-Cultura,
z conajmniej trzydniowym wyprzedzeniem, aby ustalić ewentualną zmianę terminu, tylko wtedy zaliczka przechodzi na poczet nowo ustalonego terminu.
Studio tatuażu S-Cultura zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego terminu spotkania lub jego anulowania.
W przypadku chęci zmiany ustalonego terminu przez studio tatuażu S-Cultura, niezwłocznie podejmujemy
się próby kontaktu z klientem aby ustalić termin zastępczy.
W takim wypadku możliwa jest rezygnacja ze strony klienta i wycofanie wpłaconych zaliczek.
2.Klient po zawarciu umowy i wpłacie zaliczki zobowiązuje się dotrzymać niżej wymienionych zasad podczas wykonywania zabiegu:
– utrzymanie higieny osobistej
– kategoryczne utrzymanie całego ciała w bezruchu podczas procesu tatuowania.
– dostosowywanie pozycji ciała do potrzeb wykonania zabiegu wg. wytycznych podanych przez tatuatora.
3.W przypadku braku możliwości kontynuowania procesu tatuowania, klient musi ustalić ze studiem tatuażu S-Cultura
nowy termin kontynuacji pracy.
4.Na termin wykonywania tatuażu można stawić się z tylko jedną osobą towarzyszącą.
5.Nie wolno przyprowadzać ze sobą dzieci, ani zwierząt do studia tatuażu.